Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej

klasy energetyczne

 

 

 

 

W jakiej sytuacji jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej?
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29.08.2014 r., o charakterystyce energetycznej budynków, od 28.04.2023 r. konieczne będzie posiadanie takiego świadectwa przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości. W przypadku braku świadectwa, właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną do 5 tysięcy złotych. Pouczenie o obowiązku dostarczenia świadectwa będzie zawarte w każdym akcie notarialnym (o ile świadectwo nie zostanie dostarczone wcześniej). 

Ponadto do posiadania świadectwa zobowiązuje:

 • Przeprowadzanie remontów wpływających na zużycie energii – mowa tutaj m.in.
  o wymianie okien, ociepleniu budynku lub zmianie źródła ciepła. Zmiana ta nie obejmuje
  właścicieli lokali o metrażu poniżej 50 m², a także obiektów kultu religijnego.
  Skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie, a pomogę Ci
  zdobyć wszystkie wymagane dane.
 • Korzystanie z programów i dofinansowań – dzięki świadectwu można uzyskać dodatkowe
  środki na remont lub zwrot poniesionych kosztów na poprawę energetyczności budynku.
 • Formalne zakończenie budowy – aby formalnie zakończyć budowę i uzyskać pozwolenie
  na użytkowanie, należy dostarczyć świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej.

klasy energetyczne i plany